Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-09-27T16:59:07+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 23 września 2011 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta: 1/ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda, 2/ 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii [...]

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-09-27T16:59:07+02:00

Uzyskanie dostępu do systemu EBI MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-09-27T16:57:56+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w [...]

Uzyskanie dostępu do systemu EBI MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-09-27T16:57:56+02:00