Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-10-14T11:26:52+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na 19 października 2011 roku. Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-10-14T11:26:52+02:00

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-10-05T15:46:26+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. poniżej podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2011: Raporty kwartalne: - za III kwartał 2011 roku - 14.11.2011 roku Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Sławomir [...]

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-10-05T15:46:26+02:00