Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-11-17T17:55:59+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ogłasza korektę do prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku w stosunku do prognozy zamieszczonej w dokumencie informacyjnym spółki. Prognoza przychodów wg. emitenta będzie się kształtować na poziomie: • przychody netto ze sprzedaży pierwotnie - 2.050.000 PLN • przychody netto ze sprzedaży po korekcie - 3.300.000 PLN • zysk netto - [...]

Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-11-17T17:55:59+01:00

Raport okresowy za III kwartał 2011r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-11-14T16:54:19+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu Załączniki: YELA RAPORT KWARTALNY [...]

Raport okresowy za III kwartał 2011r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-11-14T16:54:19+01:00