Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Sławomir Szymański – Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek – Członek Zarządu

Załączniki:

YELA RAPORT KWARTALNY 2011Q3

image_pdfimage_print