Zmiana adresu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-12-14T16:29:39+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana adresu spółki. Aktualny adres spółki: ul. Łowicka 19 lok. 6, 02-574 Warszawa. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu

Zmiana adresu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-12-14T16:29:39+01:00

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i C MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-12-14T16:26:13+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, o złożeniu w dniu 13 grudnia 2011 r. wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i akcji serii C. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na dzień 21 grudnia 2011 roku. Równocześnie Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, o złożeniu w dniu 13 [...]

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i C MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-12-14T16:26:13+01:00

Korekta raportu bieżącego 7/2011 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-12-02T13:10:57+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 7/2011 omyłkowo nie został załączony tekst jednolity Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje brakujący załącznik. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". [...]

Korekta raportu bieżącego 7/2011 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-12-02T13:10:57+01:00

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2011-12-02T12:56:14+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje o powzięciu wiadomości o dokonaniu w dniu 28 listopada 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 800.000 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji serii C o [...]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2011-12-02T12:56:14+01:00