Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-01-17T16:24:59+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że raporty okresowe (jednostkowe) w roku obrotowym 2012 będą publikowane w następujących terminach: raporty kwartalne: • za IV kwartał 2011 roku - 14 lutego 2012 roku, • za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku, • za II kwartał 2012 roku - 14 sierpnia 2012 roku, • za [...]