Raport okresowy za IV kwartał 2011r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sławomir Szymański – Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek – Członek Zarządi

Załączniki:

YEL RAPORT KWARTALNY 2011Q4