Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2012-05-31T18:20:37+02:00

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data: 2012-05-31 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki Ogloszenie_o_ZWZ_-_YH_S.A..pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Fomularz_pelnomocnictwa.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 2012 Data sporządzenia: 2012-05-31 [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2012-05-31T18:20:37+02:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-05-31T17:46:50+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2012 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2012-05-31T17:46:50+02:00

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-05-22T13:30:24+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Załącznik: Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" [...]

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2012-05-22T13:30:24+02:00

Raport okresowy za I kwartał 2012r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-05-15T15:25:27+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2012r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2012-05-15T15:25:27+02:00