Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2012-06-29T16:28:53+02:00

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Data: 2012-06-29 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 2012 Data sporządzenia: 2012-06-29 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających [...]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2012-06-29T16:28:53+02:00

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-06-28T16:59:44+02:00

  Zarząd Yellow Hat S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2012 roku w Warszawie . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Walne [...]

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2012-06-28T16:59:44+02:00

Raport roczny za 2011 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-06-13T22:17:11+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2011. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek [...]

Raport roczny za 2011 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2012-06-13T22:17:11+02:00

Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-06-13T21:31:41+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ogłasza korektę do prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku w stosunku do prognozy zamieszczonej w raporcie 6/2011 z dnia 2011-11-17. Prognoza przychodów wg. emitenta będzie się kształtować na poziomie: • przychody netto ze sprzedaży pierwotnie - 3.300.000 PLN • przychody netto ze sprzedaży po korekcie - 4.659.249 PLN • zysk [...]

Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011 roku Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2012-06-13T21:31:41+02:00

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2011 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-06-06T11:41:44+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2012 z dnia 17.01.2012 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 14 czerwca 2012 roku. Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu [...]

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2011 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2012-06-06T11:41:44+02:00