Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 sierpnia 2012 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2012-07-26T16:08:51+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 22 sierpnia 2012 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 sierpnia 2012 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2012-07-26T16:08:51+02:00

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2012-07-26T15:20:12+02:00

RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data: 2012-07-26 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki Ogloszenie_o_NWZ_-_YH_S.A..pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Projekty_uchwal_na_NWZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Formularz_pelnomocnictwa.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 2012 Data sporządzenia: 2012-07-26 [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2012-07-26T15:20:12+02:00