Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-01-28T15:07:05+01:00

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 - w dniu 14 lutego 2013 roku - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 - w dniu 15 maja 2013 roku - Raport okresowy roczny za [...]