Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2013-05-31T19:04:27+02:00

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data: 2013-05-31 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki YEL_-_Ogloszenie_o_ZWZ..pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY YEL_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY YEL_-_Fomularz_pelnomocnictwa.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 2013 Data sporządzenia: 2013-05-31 [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2013-05-31T19:04:27+02:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-05-31T18:55:05+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-05-31T18:55:05+02:00

Raport roczny za 2012 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-05-31T18:06:02+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2012. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek [...]

Raport roczny za 2012 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-05-31T18:06:02+02:00

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-05-23T11:11:04+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 30 czerwca 2013 roku. Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu [...]

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-05-23T11:11:04+02:00

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2013-05-16T15:30:08+02:00

RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data: 2013-05-16 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki Ogloszenie_o_NWZ_-_YH_S.A..pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Projekty_uchwal_na_NWZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Fomularz_pelnomocnictwa.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 2013 Data sporządzenia: 2013-05-16 [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2013-05-16T15:30:08+02:00

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2013 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-05-16T15:18:36+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2013 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2013 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-05-16T15:18:36+02:00

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-05-15T15:10:35+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS [...]

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-05-15T15:10:35+02:00

Podpisanie dokumentu „term sheet” z inwestorem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-05-15T15:07:08+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 maja 2013 roku podpisał term sheet określający ramowe warunki współpracy z nowym inwestorem finansowym. Współpraca dotyczyć będzie rozwoju wydawnictwa cyfrowych publikacji na tablety i smartfony. W tym celu termsheet przewiduje zawiązanie przez Emitenta wspólnie z nowym inwestorem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której Emitent wniesie [...]

Podpisanie dokumentu „term sheet” z inwestorem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-05-15T15:07:08+02:00

Raport okresowy za I kwartał 2013 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-05-14T15:37:56+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu Załączniki: YEL RAPORT [...]

Raport okresowy za I kwartał 2013 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-05-14T15:37:56+02:00