Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2013-06-28T13:23:12+02:00

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Data: 2013-06-28 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 2013 Data sporządzenia: 2013-06-28 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających [...]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2013-06-28T13:23:12+02:00

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-06-28T13:14:33+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku w Warszawie . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: [...]

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-06-28T13:14:33+02:00

Rejestracja w KRS Smart Publishing sp. z o.o. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-06-28T12:58:41+02:00

W nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2013 Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 24 czerwca 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467132 spółki Smart Publishing sp. z o.o. Rejestracja spółki jest kolejnym krokiem, który umożliwi [...]

Rejestracja w KRS Smart Publishing sp. z o.o. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-06-28T12:58:41+02:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2013-06-12T15:06:49+02:00

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Data: 2013-06-12 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 2013 Data sporządzenia: 2013-06-12 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających [...]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2013-06-12T15:06:49+02:00

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-06-12T14:55:34+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2013 roku w Warszawie . Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § [...]

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-06-12T14:55:34+02:00

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-06-10T16:38:16+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, o złożeniu wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na dzień 14 czerwca 2012 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane [...]

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-06-10T16:38:16+02:00