Złożenie rezygnacji z członkostwa w Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-08-28T17:34:16+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 r. otrzymał informację, że Pan Mateusz Iżowski rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 28 sierpnia 2013 r. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista. Zarząd Spółki dziękuje Panu Mateuszowi Iżowskiemu za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji [...]

Złożenie rezygnacji z członkostwa w Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-08-28T17:34:16+02:00

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-08-14T16:38:02+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2013 oraz raportu EBI nr 13/2013 informuje, iż podpisał Umowę Inwestycyjną w celu ustanowienia podstaw dla stworzenia i rozwoju wydawnictwa cyfrowego, specjalizującego się w czasopismach przeznaczonych na tablety i smartfony oraz budowy jego portfolio w ramach Smart Publishing sp. z o.o., której wspólnikami będą [...]

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-08-14T16:38:02+02:00

Raport okresowy za II kwartał 2013 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-08-14T16:35:47+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu Załączniki: YEL RAPORT [...]

Raport okresowy za II kwartał 2013 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2013-08-14T16:35:47+02:00