Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2013-12-16T17:13:29+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 r. otrzymał informację, że Pani Marta Osińska rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2013 r. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista. Zarząd Spółki dziękuje Pani Marcie Osińskiej za zaangażowanie i pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji [...]