Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-01-31T16:37:18+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 - w dniu 14 lutego 2014 roku - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 - w dniu 15 maja 2014 roku - Raport okresowy [...]