Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-02-19T15:09:30+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu EBI nr 16/2013 informuje, że dnia 19 lutego 2014 roku, w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 2 sierpnia 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta Smart Publishing sp. z o.o. Wszystkie nowo utworzone Udziały zostały objęte przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture [...]

Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-02-19T15:09:30+01:00

Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-02-14T17:28:49+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu Załączniki: YH RAPORT [...]

Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-02-14T17:28:49+01:00