Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-04-29T18:27:04+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. otrzymał informację, że Pan Sanjeev Choudhary zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 25 kwietnia 2014 r. Zarząd Spółki dziękuje Panu Sanjeev Choudhary za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § [...]

Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-04-29T18:27:04+02:00

Złożenie rezygnacji z członkostwa w Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-04-28T12:34:50+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. otrzymał informację, że Pan Grzegorz Samborski rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 17 kwietnia 2014 r. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista. Zarząd Spółki dziękuje Panu Grzegorzowi Samborskiemu za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji [...]

Złożenie rezygnacji z członkostwa w Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-04-28T12:34:50+02:00