Zarząd Yellow Hat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 02 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łowickiej 19 lok. 6.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Formularz Pełnomocnictwa

  • Sławomir Szymański – Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek – Członek Zarządu

Załączniki:

Yellow Hat – ogłoszenie_02 07 2014

Yellow Hat – projekty uchwal_02.07.2014

Yellow Hat – pełnomocnictwo

image_pdfimage_print