Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-07-25T15:43:01+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2014 z dnia 31.01.2013 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2014 roku oraz raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 10.06.2014 oraz raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 07/07/2014 zmieniających termin publikacji raportu rocznego [...]

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-07-25T15:43:01+02:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2014-07-23T17:23:57+02:00

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data: 2014-07-23 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki YEL_-_ogloszenie_19.08.2014.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY YEL_-_projekty_uchwal_ZWZA_19.08.2014.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY YEL_-_pelnomocnictwo.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 2014 Data sporządzenia: 2014-07-23 [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2014-07-23T17:23:57+02:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 sierpnia 2014 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-07-23T10:33:41+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 19 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łowickiej 19 lok. 6. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 sierpnia 2014 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-07-23T10:33:41+02:00

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-07-22T13:04:29+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku i postanowiła powierzyć zbadanie [...]

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-07-22T13:04:29+02:00

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-07-07T15:42:48+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2014 z dnia 31.01.2013 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2014 roku oraz raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 10.06.2014 zmieniającym termin publikacji raportu rocznego za rok 2013 Emitent podał, że raport roczny [...]

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2013 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-07-07T15:42:48+02:00

Powołanie członków Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-07-02T17:21:39+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Malca, Pana Daniela Lewczuka, Pana Marka Panfila, Pana Dariusza Dulnika, Pana Krzysztofa Wawro. Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Bieżącego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby: 1. Mariusz Malec 2. Daniel Lewczuk 3. [...]

Powołanie członków Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-07-02T17:21:39+02:00

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-07-02T17:08:24+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 lipca 2014 roku w Warszawie . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: [...]

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-07-02T17:08:24+02:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2014-07-02T17:02:30+02:00

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Data: 2014-07-02 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 2014 Data sporządzenia: 2014-07-02 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających [...]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2014-07-02T17:02:30+02:00