Korekta raportu okresowy za II kwartał 2014 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-08-20T17:13:50+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2014 roku. Raport kwartalny opublikowany w dniu 14 sierpnia 2014 roku raportem kwartalnym nr 19/2014 zawiera błąd pisarski na stronie 8 oraz 9 w opisie kolumny skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W opublikowanym raporcie kolumna była opisana " Za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013" a powinna [...]

Korekta raportu okresowy za II kwartał 2014 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-08-20T17:13:50+02:00

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-08-19T16:13:03+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 sierpnia 2014 roku w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie rozpatrzyło punktu 5 porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. [...]

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-08-19T16:13:03+02:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2014-08-19T15:59:16+02:00

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Data: 2014-08-19 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 2014 Data sporządzenia: 2014-08-19 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających [...]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2014-08-19T15:59:16+02:00

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-08-19T15:44:10+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2014 na mocy uchwały Rady funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Yellow Hat S.A. powierzono Panu Krzysztofowi Wawro. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe [...]

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-08-19T15:44:10+02:00

Raport okresowy za II kwartał 2014 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-08-14T17:15:09+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu Załączniki: YEL - [...]

Raport okresowy za II kwartał 2014 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-08-14T17:15:09+02:00

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. za 2013 r MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-08-05T21:17:16+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. za 2013 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek [...]

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. za 2013 r MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-08-05T21:17:16+02:00

Jednostkowy raport roczny za 2013 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-08-05T21:08:00+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2013 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu Załączniki: YEL - raport [...]

Jednostkowy raport roczny za 2013 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-08-05T21:08:00+02:00