Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-09-24T17:13:03+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu EBI nr 16/2013 informuje, że dnia 23 września 2014 roku, w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 2 sierpnia 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta Smart Publishing sp. z o.o. Wszystkie nowo utworzone Udziały zostały objęte przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture [...]