Korekta raportu bieżącego nr 14/2014 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-10-30T15:58:23+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 14/2014 opublikowanym dnia 22 lipca 2014 roku nastąpiła pomyłka pisarska w dacie wyboru. Prawidłowa data wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań Spółki za rok 2013 przez Radę Nadzorczą to dzień 21 lipca 2014. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego [...]

Korekta raportu bieżącego nr 14/2014 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-10-30T15:58:23+01:00

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 listopada 2014 roku YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2014-10-28T15:04:39+01:00

RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 listopada 2014 roku Data: 2014-10-28 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki YEL_-_Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu__NWZ_2014_11_24.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY YEL_-_Projekty_uchwal__NWZ_2014_11_24.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY YEL_-_Formularz_Pelnomocnictwa__NWZ_2014_11_24.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 listopada 2014 roku YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2014-10-28T15:04:39+01:00

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 listopada 2014 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-10-28T14:58:23+01:00

Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 19/6, 02-574 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365157, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YELLOW HAT S.A., które odbędzie się w dniu 24 listopada 2014 r. o godzinie 10:00 [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 listopada 2014 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-10-28T14:58:23+01:00