Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-11-25T12:49:48+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 24 listopada 2014 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 9 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00, w Warszawie, ul. Łowickiej 19 lok. 6. Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach - Nadzwyczajne Walne [...]

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Hat S.A MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-11-25T12:49:48+01:00

Raport okresowy za III kwartał 2014 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-11-14T18:19:50+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Sławomir Szymański - Prezes Zarządu Łukasz Mroczek - Członek Zarządu Załączniki: YEL - [...]

Raport okresowy za III kwartał 2014 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-11-14T18:19:50+01:00

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2014-11-03T16:46:11+01:00

Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 19/6, 02-574 Warszawa, informuje, o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YELLOW HAT S.A. zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu punktów przewidujących podjęcie uchwał w [...]

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2014-11-03T16:46:11+01:00