Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-01-28T16:52:54+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 - w dniu 13 lutego 2015 roku - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 - w dniu 15 maja 2015 roku - Raport okresowy [...]