Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-04-14T17:49:05+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Data: 2015-04-14 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Informacje uzyskane na podstawie art. [...]

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-04-14T17:49:05+02:00

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta powołanych w dniu 30 marca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-04-10T19:15:28+02:00

10-04-2015 19:15:46 | Bieżący |  Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wszystkich nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. Ww. informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że [...]

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta powołanych w dniu 30 marca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-04-10T19:15:28+02:00

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-04-08T22:22:48+02:00

RB: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Data: 2015-04-08 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Informacje uzyskane na podstawie art. [...]

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-04-08T22:22:48+02:00

Podpisanie pakietu istotnych umów MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-04-02T12:31:35+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (dalej jako ?Emitent?) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. zawarł następujące istotne umowy: 1) umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta, tj. Smart Publishing sp. z o.o. (dalej jako ?Umowa 1?) 2) umowę kupna akcji spółki Molmedica S.A (dalej jako ?Umowa 2?) 3) umowę potrącenia wierzytelności pieniężnych (dalej [...]

Podpisanie pakietu istotnych umów MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-04-02T12:31:35+02:00

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-04-02T12:08:30+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (dalej jako ?Emitent?) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie odwołania ze składu Zarządu Emitenta, ze skutkiem na koniec dnia 1 kwietnia 2015 r., następujących osób: 1) Pana Sławomira Szymańskiego ? pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, 2) Pana Łukasza Mroczka ? pełniącego funkcję [...]

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-04-02T12:08:30+02:00

Odwołanie prokury samoistnej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-04-02T11:25:37+02:00

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia prokury samoistnej, Zarząd Yellow Hat S.A. (dalej jako ?Emitent?) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Emitenta odwołał prokurę samoistną, udzieloną w dniu 2 marca 2015 r. Panu Piotrowi Sobisiowi. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt [...]

Odwołanie prokury samoistnej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-04-02T11:25:37+02:00