Informacja o wyborze biegłego rewidenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-05-15T00:13:50+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (dalej jako ?Emitent?) informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Emitenta, postanowiła wybrać spółkę pod firmą ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta [...]

Informacja o wyborze biegłego rewidenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-05-15T00:13:50+02:00

Raport okresowy za I kwartał 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-05-14T14:16:46+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Piotr Sobiś - Prezes Zarządu Załączniki: YellowHat_SA_Raport_kwartalny_1Q2015_20150515

Raport okresowy za I kwartał 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-05-14T14:16:46+02:00

Zbycie aktywów o istotnej wartości. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-05-12T23:37:36+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (dalej jako ?Emitent?) informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. zbył 778.582 sztuk akcji spółki Molmedica S.A, o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, za cenę łączną równą 695.600 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych), co dało cenę jednostkową równą 0,89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną [...]

Zbycie aktywów o istotnej wartości. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-05-12T23:37:36+02:00