Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-06-30T22:37:08+02:00

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. Data: 2015-06-30 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 2015 Data sporządzenia: 2015-06-30 Skrócona nazwa [...]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-06-30T22:37:08+02:00

Zmiany Statutu uchwalone przez ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-06-30T22:31:34+02:00

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie proponowanych zmian w Statucie Yellow Hat S.A. (?Emitent?), Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło, w dniu 30 czerwca 2015 r., uchwały zmieniające treść Statutu Emitenta. Poniżej znajdują się informacje na temat dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Emitenta oraz [...]

Zmiany Statutu uchwalone przez ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-06-30T22:31:34+02:00

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-06-30T22:28:22+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) podaje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (?ZWZ?) obradujące w dniu 30 czerwca 2015 r. Treść ww. uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ obradujące w dniu 30 czerwca 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów porządku [...]

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Yellow Hat S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-06-30T22:28:22+02:00

Proponowane zmiany Statutu Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-06-30T17:55:11+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) przekazuje proponowane zmiany Statutu Emitenta, których dokonanie jest planowane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. Ww. zmiany dotyczą rozszerzenia brzmienia § 6 ust. 1, zmiany brzmienia § 17 oraz § 21 ust. 2, a także dodania w § 21 nowego ust. 4. Poniżej [...]

Proponowane zmiany Statutu Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-06-30T17:55:11+02:00

Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-06-12T18:59:56+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z załącznikami. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Piotr Sobiś - Prezes Zarządu Załączniki: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej [...]

Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-06-12T18:59:56+02:00

Raport roczny za 2014 rok. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-06-12T18:52:44+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta wraz z załącznikami. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Piotr Sobiś - Prezes Zarządu Załączniki: zał nr 3 - Opinia i raport [...]

Raport roczny za 2014 rok. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-06-12T18:52:44+02:00

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Piotr [...]

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

RB-W_ASO: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r. Data: 2015-06-03 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Projekty_uchwal_na_ZWZ_Yellow_Hat_SA_zwolane_na_20150630.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 2015 Data [...]

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:25+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Piotr Sobiś [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:25+02:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-06-03T17:37:25+02:00

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. Data: 2015-06-03 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Yellow_Hat_SA_na_20150630.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 2015 Data sporządzenia: 2015-06-03 Skrócona [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-06-03T17:37:25+02:00