Zawarcie umowy objęcia akcji serii D Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-07-31T19:42:53+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 31 lipca 2015 roku, zawarł z Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Akcjonariusz?) umowę objęcia akcji serii D (?Umowa?) emitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. (treść ww. uchwały została [...]

Zawarcie umowy objęcia akcji serii D Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-07-31T19:42:53+02:00

Określenie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Emitenta ceny emisyjnej akcji serii D. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-07-31T19:31:49+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, ze w dniu 31 lipca 2015 roku, działając na podstawie upoważnienia przyznanego w Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. (treść ww. uchwały została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.), ustalił cenę emisyjną akcji [...]

Określenie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Emitenta ceny emisyjnej akcji serii D. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-07-31T19:31:49+02:00