Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-08-14T17:33:08+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Piotr Sobiś - Prezes Zarządu Załączniki: YellowHat_SA_Raport_kwartalny_2Q2015_20150814

Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-08-14T17:33:08+02:00

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii D Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-08-14T17:08:03+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent? lub ?Spółka?) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (treść ww. uchwały została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 26/2015 [...]

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii D Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-08-14T17:08:03+02:00

Zawarcie porozumienia ws. potrąceń wierzytelności. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-08-05T09:29:33+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2015 r. zawarł z Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie (?AC?) porozumienie ws. potrąceń (?Porozumienie?). Na podstawie Porozumienia, Emitent wraz z AC dokonali umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych wynikających z: a) umowy objęcia akcji z dnia 31 lipca [...]

Zawarcie porozumienia ws. potrąceń wierzytelności. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-08-05T09:29:33+02:00

Nabycie aktywów o istotnej wartości. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-08-04T10:21:06+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2015 roku, zawarł z Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę nabycia (?Umowa?) 100% udziałów w spółce MedApp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (?MedApp?). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Emitenta 205 (słownie: dwieście pięć) [...]

Nabycie aktywów o istotnej wartości. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-08-04T10:21:06+02:00