Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-09-29T09:08:21+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 28 września 2015 r. do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Wojciecha Iwaniuka o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 28 września 2015 r. Pan Wojciech Iwaniuk nie podał w przesłanym oświadczeniu przyczyn swojej rezygnacji. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) [...]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-09-29T09:08:21+02:00

Informacje uzyskane od Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-09-28T17:55:20+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane od Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Data: 2015-09-28 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 19 2015 Data sporządzenia: 2015-09-28 Skrócona nazwa emitenta [...]

Informacje uzyskane od Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-09-28T17:55:20+02:00

Informacje uzyskane od Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-09-28T17:49:01+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane od Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Data: 2015-09-28 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT [...]

Informacje uzyskane od Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-09-28T17:49:01+02:00

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-09-26T19:23:48+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Data: 2015-09-26 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 2015 Data sporządzenia: 2015-09-26 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Informacje uzyskane na podstawie [...]

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-09-26T19:23:48+02:00

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-09-26T13:38:31+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Data: 2015-09-26 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 2015 Data sporządzenia: 2015-09-26 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Informacje uzyskane na podstawie [...]

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-09-26T13:38:31+02:00

Proponowane zmiany Statutu Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-09-25T23:06:27+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) przekazuje proponowane zmiany Statutu Emitenta, których dokonanie jest planowane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 21 października 2015 r. Ww. zmiany dotyczą rozszerzenia brzmienia § 8 Statutu Emitenta. Poniżej znajdują się informacje na temat dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Emitenta oraz proponowanych zmian. § 8 Statutu Emitenta Dodaje [...]

Proponowane zmiany Statutu Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-09-25T23:06:27+02:00

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 21 października 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść projektów uchwał na Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 21 października 2015 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Piotr [...]

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 21 października 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Piotr Sobiś [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 r. Data: 2015-09-25 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Yellow_Hat_SA_na_20151021.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 2015 Data sporządzenia: 2015-09-25 Skrócona [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Zmiana adresu siedziby Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-09-25T09:23:55+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 25 września 2015 r. podjął uchwałę, na podstawie której zmianie uległ adres siedziby, w której prowadzona jest działalność Emitenta. Nowy adres siedziby Emitenta to: ul. Piękna 15 lok. 21, 00-549, Warszawa. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące [...]

Zmiana adresu siedziby Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-09-25T09:23:55+02:00