Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-10-21T20:52:42+02:00

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r. Data: 2015-10-21 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27 2015 Data sporządzenia: 2015-10-21 Skrócona nazwa [...]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-10-21T20:52:42+02:00

Zmiany Statutu uchwalone przez NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-10-21T20:30:04+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło, w dniu 21 października 2015 r., uchwały zmieniające treść Statutu Emitenta. Poniżej znajdują się informacje na temat dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Emitenta oraz dokonanych zmian, które nabiorą mocy obowiązującej w momencie ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. § 1 Statutu Emitenta Dotychczasowa treść: ?Spółka, [...]

Zmiany Statutu uchwalone przez NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-10-21T20:30:04+02:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-10-21T20:25:17+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 21 października 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Emitenta następujących osób: 1) Pani Katarzyny Łuczak-Celińskiej ? pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta, 2) Pana Kamila Jankowskiego ? pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [...]

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-10-21T20:25:17+02:00

Treść uchwał podjętych przez NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-10-21T20:18:09+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) podaje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (?NWZ?) obradujące w dniu 21 października 2015 r. Treść ww. uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że NWZ obradujące w dniu 21 października 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów porządku [...]

Treść uchwał podjętych przez NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-10-21T20:18:09+02:00

Zawarcie przez Emitenta umowy o weryfikację Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-10-19T20:34:33+02:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 19 października 2015 r. zawarł z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie (?IPO?) umowę o weryfikację Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy (?Umowa?). Zgodnie z postanowieniami Umowy, IPO będzie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta, w związku z zamiarem ubiegania się przez Emitenta o [...]

Zawarcie przez Emitenta umowy o weryfikację Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-10-19T20:34:33+02:00

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-10-05T18:25:20+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Data: 2015-10-05 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 2015 Data sporządzenia: 2015-10-05 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Informacje uzyskane na podstawie [...]

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-10-05T18:25:20+02:00

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-10-05T18:19:13+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Data: 2015-10-05 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 2015 Data sporządzenia: 2015-10-05 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Informacje uzyskane na podstawie [...]

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-10-05T18:19:13+02:00

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-10-02T20:32:58+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Data: 2015-10-02 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 24 2015 Data sporządzenia: 2015-10-02 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Informacje uzyskane na podstawie [...]

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-10-02T20:32:58+02:00

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-10-02T20:28:40+02:00

RB_ASO: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Data: 2015-10-02 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 23 2015 Data sporządzenia: 2015-10-02 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat Informacje uzyskane na podstawie [...]

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-10-02T20:28:40+02:00

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-10-02T19:07:54+02:00

RB_ASO: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o. Data: 2015-10-02 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 2015 Data sporządzenia: 2015-10-02 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. Temat [...]

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o. YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-10-02T19:07:54+02:00