Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-11-13T23:03:36+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"   Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu Załączniki: YellowHat_Raport_okresowy_3Q2015_20151113

Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-11-13T23:03:36+01:00

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-11-13T22:47:04+01:00

Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 13 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Emitenta, z dniem 13 listopada 2015 r., Pana Piotra Sobisia ? pełniącego dotąd funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Jednocześnie, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 13 listopada 2015 r. powołała do składu Zarządu [...]

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-11-13T22:47:04+01:00