Treść uchwał podjętych przez WZA Yellow Hat SA 30 grudnia 2015 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-12-31T10:37:00+01:00

31-12-2015 10:37:31 | Bieżący | Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na [...]

Treść uchwał podjętych przez WZA Yellow Hat SA 30 grudnia 2015 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-12-31T10:37:00+01:00

ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-12-30T16:36:39+01:00

RB-W_ASO: ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM Data: 2015-12-30 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Omegia_yh.jpg Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 31 2015 Data sporządzenia: 2015-12-30 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. [...]

ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-12-30T16:36:39+01:00

ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-12-23T14:47:20+01:00

RB-W_ASO: ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM Data: 2015-12-23 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik zawiadomienie_edn_yh_22.12.2015.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 2015 Data sporządzenia: 2015-12-23 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. [...]

ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-12-23T14:47:20+01:00

ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)

2015-12-23T14:46:02+01:00

RB-W_ASO: ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM Data: 2015-12-23 Firma: YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik zawiadomienie_amida.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28 2015 Data sporządzenia: 2015-12-23 Skrócona nazwa emitenta YELLOW HAT S.A. [...]

ZMIANA STANU POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM YELLOW HAT S.A. (PLYLWHT00012)2015-12-23T14:46:02+01:00

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-12-17T19:22:37+01:00

Zarząd Spółki YELLOW HAT SA z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 listopada 2015 r. [...]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-12-17T19:22:37+01:00

Korekta raportu bieżącego nr 50 z dn. 3 grudnia 2015 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2015-12-04T15:28:08+01:00

04-12-2015 15:28:39 | Bieżący |  W związku z niezałączeniem wszystkich dokumentów do raportu bieżącego nr 50, opublikowanego 3 grudnia 2015 roku, dotyczącego Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2015 r., Zarząd Spółki Yellow Hat SA dokonuje korekty raportu, załączając wszystkie wymagane dokumenty. Skorygowany raport: Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie [...]

Korekta raportu bieżącego nr 50 z dn. 3 grudnia 2015 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2015-12-04T15:28:08+01:00

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 15/21, 00-549 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365157, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YELLOW HAT S.A., które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godzinie 11:00 [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00