Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I, II i III kwartał 2016 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-04-29T19:02:40+02:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że ulegają zmianie terminy przekazywania raportów kwartalnych za I, II i III kwartał 2016 roku. Podane wcześniej w Raporcie Bieżącym nr 1/2016 z dn. 22 stycznia 2016 roku terminy publikacji to: raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. ? 12 maja 2016 r. raport okresowy [...]

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I, II i III kwartał 2016 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-04-29T19:02:40+02:00

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2016-04-05T17:32:25+02:00

RB-W_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i głosach Data: 2016-04-05 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik zawiadomienie_Amida.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 2016 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. [...]

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2016-04-05T17:32:25+02:00