Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2016 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-05-16T23:17:47+02:00

Zarząd MEDAPP S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu Załączniki: Medapp_Raport_1_2016