Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-06-03T23:59:16+02:00

Zarząd spółki MEDAPP S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2015. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu Załączniki: MedApp_SkonsolidowanyRaportRoczny_za_2015 MedApp_SprawozdanieSkonsolidowane MedApp_Opinia i raport_SSF MedApp_SprawozdanieZarzadu_2015_SSF MedApp_Os?wiadczenie_Zarządu SSF

Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-06-03T23:59:16+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

Zarząd Spółki MEDAPP SA niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał Data: 2016-06-03 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 4 załączniki Medapp_ogloszenie.doc Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Medapp_projekty_uchwal.doc Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Medapp_formularze_do_glosowania.doc Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Medapp_ogolna_liczba_akcji.docx Arkusz: RAPORT [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-06-03T23:24:27+02:00

Zarząd spółki MEDAPP S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2015. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu Załączniki: MedApp_JednostkowyRaportRoczny_za_2015 MedApp Sprawozdanie Jednostkowe MedApp_SprawozdanieZarzaduJednostk_2015 MedApp_Jednostkowe_Oświadczenia_Zarządu MedappSA_Opinia i raport_BiegłegoJSF

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-06-03T23:24:27+02:00