Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-07-07T09:57:38+02:00

07-07-2016 09:57:54 | Bieżący |  Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym podpisaną umowę, na podstawie której zadania Autoryzowanego Doradcy dla Spółki wykonuje INC S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Autoryzowany Doradca"). Autoryzowany Doradca współdziała z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego [...]

Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-07-07T09:57:38+02:00

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2016-07-05T11:08:50+02:00

RB_ASO: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów Data: 2016-07-05 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 2016 Data sporządzenia: 2016-07-05 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Lista akcjonariuszy, którzy [...]

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2016-07-05T11:08:50+02:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-07-01T09:11:26+02:00

Zarząd MEDAPP S.A. (?Spółka?; ?Emitent?) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 r. na mocy uchwały nr 26/2016 odwołuje z funkcji Członków Rady Nadzorczej Panią Martę Forszpaniak i Pana Davida Odrakiewicza oraz powołało na mocy uchwały nr 27/2016 na funkcję Członka Rady Nadzorczej Panią Wiktorię Guzik oraz Pana Kacpra Sokoła [...]

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-07-01T09:11:26+02:00

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2016 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-07-01T08:22:11+02:00

Zarząd MEDAPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2016r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu Załączniki: Medapp - protokół 1

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2016 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-07-01T08:22:11+02:00