Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-09-13T14:57:44+02:00

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Zarząd MEDAPP SA z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie od Pan Kacpra Sokoła o rezygnacji z funkcji Członka [...]