Otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2016-11-24T18:10:10+01:00

RB_ASO: Otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Data: 2016-11-24 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2016 Data sporządzenia: 2016-11-24 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Otrzymanie dofinansowania w ramach programu "Aktywność międzynarodowa [...]

Otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2016-11-24T18:10:10+01:00

Raport okresowy za okres III kwartał 2016 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-11-14T17:13:07+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel [...]

Raport okresowy za okres III kwartał 2016 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-11-14T17:13:07+01:00