Korekta raportu kwartalnego nr 2/2017 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-02-14T20:34:59+01:00

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2016 roku z dnia 14 lutego 2017 roku. Powodem dokonania korekty jest podanie błędnych danych w pozycji "Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.10.2016 – 31.12.2016". Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika [...]

Korekta raportu kwartalnego nr 2/2017 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-02-14T20:34:59+01:00

Raport okresowy za okres IV kwartał 2016 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-02-14T12:08:13+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel [...]

Raport okresowy za okres IV kwartał 2016 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-02-14T12:08:13+01:00