Objęcie akcji serii E w ramach kapitału warunkowego. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-03-21T13:31:20+01:00

Zarząd MedApp S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. w związku z podjętą w dniu 21 października 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki podpisana została umowa objęcia [...]

Objęcie akcji serii E w ramach kapitału warunkowego. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-03-21T13:31:20+01:00

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-03-20T14:20:38+01:00

RB-W_ASO: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach Data: 2017-04-20 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Zawiadomienie_Omegia_20.04.2017.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 2017 Data sporządzenia: 2017-04-20 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. [...]

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-03-20T14:20:38+01:00

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-03-14T15:22:09+01:00

 Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków ("Spółka") informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.01.2017 roku, w dniu 14.03.2017 roku podpisał umowę z UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, której [...]

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-03-14T15:22:09+01:00

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-03-04T12:50:01+01:00

RB-W_ASO: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach Data: 2017-03-27 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik BlueRing_Zawiadomienie.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 2017 Data sporządzenia: 2017-03-27 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. [...]

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-03-04T12:50:01+01:00