RB-W_ASO: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
Data: 2017-04-20
Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 2017
Data sporządzenia: 2017-04-20
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2017 r. r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia od Omegia S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 20%.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Omegia_20.04.2017.pdf Zawiadomienie – Omegia

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDAPP S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-416
Miasto Kraków
Ulica Dobrego Pasterza
Nr 122A
Tel. +48 22 845 5555
Fax +48 22 880 0035
e-mail
NIP 701-02-64-750
REGON 142641690
Data sporzadzenia 2017-04-20
Rok biezacy 2017
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.
image_pdfimage_print