Raport okresowy za okres I kwartał 2017 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-05-15T21:28:05+02:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel [...]

Raport okresowy za okres I kwartał 2017 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-05-15T21:28:05+02:00

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-05-09T11:44:57+02:00

RB-W_ASO: Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach Data: 2017-05-09 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Zawiadomienie_Amida_09.05.2017.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2017 Data sporządzenia: 2017-05-09 Skrócona nazwa emitenta [...]

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-05-09T11:44:57+02:00

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-05-09T11:44:54+02:00

RB-W_ASO: Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach Data: 2017-05-09 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Zawiadomienie_Amida_09.05.2017.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2017 Data sporządzenia: 2017-05-09 Skrócona nazwa emitenta [...]

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-05-09T11:44:54+02:00