Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-06-30T15:27:04+02:00

Zarząd MEDAPP S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy uchwały nr 19/2017 powołało do składu Rady Nadzorczej Mariannę Karwat. Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym [...]

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-06-30T15:27:04+02:00

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2017 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-06-30T15:17:08+02:00

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2017 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu [...]

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2017 roku. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-06-30T15:17:08+02:00

Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny Carna Life MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-06-21T09:01:30+02:00

RB_ASO: Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny Carna Life Data: 2017-06-21 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 2017 Data sporządzenia: 2017-06-21 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny Carna Life [...]

Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny Carna Life MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-06-21T09:01:30+02:00

Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny Carna Life MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-06-21T09:01:29+02:00

RB_ASO: Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny Carna Life Data: 2017-06-21 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 2017 Data sporządzenia: 2017-06-21 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny Carna Life [...]

Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny Carna Life MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-06-21T09:01:29+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:23+02:00

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał Data: 2017-06-02 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki ogloszenie_medapp_0.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY projekty_uchwal_medapp_1.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY formularze_do_glosowania_2.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:23+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał Data: 2017-06-02 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki ogloszenie_medapp_0.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY projekty_uchwal_medapp_1.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY formularze_do_glosowania_2.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:24+02:00

Zarząd Spółki MedApp SA niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:24+02:00

Raport roczny MedApp S.A. za rok 2016 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-06-01T00:00:43+02:00

Zarząd Spółki MedApp Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MedApp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie [...]

Raport roczny MedApp S.A. za rok 2016 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-06-01T00:00:43+02:00