RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
Data: 2017-06-02
Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 2017
Data sporządzenia: 2017-06-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki MedApp SA niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik Opis
ogloszenie_medapp_0.pdf Ogloszenie
projekty_uchwal_medapp_1.pdf Projekt uchwal
formularze_do_glosowania_2.pdf Formularze do glosowania

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDAPP S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-416 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dobrego Pasterza 122A
_ulica_ _numer_
+48 22 845 5555 +48 22 880 0035
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
701-02-64-750 142641690
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDAPP S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-416
Miasto Kraków
Ulica Dobrego Pasterza
Nr 122A
Tel. +48 22 845 5555
Fax +48 22 880 0035
e-mail
NIP 701-02-64-750
REGON 142641690
Data sporzadzenia 2017-06-02
Rok biezacy 2017
Numer 6
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.