Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-10-26T16:17:15+02:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej liczbie nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną objęte [...]

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-10-26T16:17:15+02:00

Podpisanie listu intencyjnego MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-10-04T10:59:21+02:00

RB_ASO: Podpisanie listu intencyjnego Data: 2017-10-04 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 2017 Data sporządzenia: 2017-10-04 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Podpisanie listu intencyjnego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. [...]

Podpisanie listu intencyjnego MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-10-04T10:59:21+02:00

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-10-02T13:27:57+02:00

RB_ASO: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Data: 2017-10-02 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 2017 Data sporządzenia: 2017-10-02 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Lista akcjonariuszy, [...]

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-10-02T13:27:57+02:00