Zawarcie umowy nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o. MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-11-28T14:44:42+01:00

RB_ASO: Zawarcie umowy nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o. Data: 2017-11-28 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 2017 Data sporządzenia: 2017-11-28 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Zawarcie umowy nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o. [...]

Zawarcie umowy nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o. MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-11-28T14:44:42+01:00

Raport okresowy za okres III kwartał 2017 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-11-14T21:20:15+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel [...]

Raport okresowy za okres III kwartał 2017 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-11-14T21:20:15+01:00

Raport okresowy za okres III kwartał 2017

2017-11-14T19:55:37+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 20171114_212014_0000108714_0000098125.pdf

Raport okresowy za okres III kwartał 20172017-11-14T19:55:37+01:00

Podpisanie listu intencyjnego MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-11-04T13:43:28+01:00

RB_ASO: Podpisanie listu intencyjnego Data: 2017-11-07 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 2017 Data sporządzenia: 2017-11-07 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Podpisanie listu intencyjnego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. [...]

Podpisanie listu intencyjnego MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-11-04T13:43:28+01:00