Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu Spółki MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-12-29T20:17:04+01:00

RB-W_ASO: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu Spółki Data: 2017-12-29 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik ZAWIADOMIENIE_od_Amida_do_MEDAPP.pdf Arkusz: RAPORT [...]

Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu Spółki MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-12-29T20:17:04+01:00

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2017-12-22T14:09:31+01:00

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 122A ("Spółka") informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 grudnia 2017 roku, w dniu 22 grudnia 2017 roku podpisał umowę z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-523) [...]

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2017-12-22T14:09:31+01:00

Zawarcie istotnych umów wraz z informacją aktualizującą MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2017-12-14T12:44:55+01:00

RB_ASO: Zawarcie istotnych umów wraz z informacją aktualizującą Data: 2017-12-14 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 2017 Data sporządzenia: 2017-12-14 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Zawarcie istotnych umów wraz z informacją aktualizującą Podstawa prawna [...]

Zawarcie istotnych umów wraz z informacją aktualizującą MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2017-12-14T12:44:55+01:00