Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy – korekta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-03-29T11:50:37+02:00

RB-W_ASO: Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy – korekta Data: 2018-03-29 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki Zawiadomienie_Blue_Ring.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Zawiadomienie_Amida_Capital.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Zawiadomienie_Omegia_.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 2018 Data sporządzenia: [...]

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy – korekta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-03-29T11:50:37+02:00

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-03-29T10:23:18+02:00

RB-W_ASO: Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy Data: 2018-03-29 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki Zawiadomienie_Blue_Ring.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Zawiadomienie_Amida_Capital.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Zawiadomienie_Omegia_.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2018 Data sporządzenia: Skrócona nazwa [...]

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-03-29T10:23:18+02:00

Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-03-27T17:34:54+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka", „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 26 marca 2018 roku Spółka zawarła 3 umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii B o numerach od 000000001 do 99000000 (dalej: „Warranty”). Emisja Warrantów nastąpiła na podstawie uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z [...]

Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-03-27T17:34:54+02:00

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-03-27T15:49:14+02:00

RB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach Data: 2018-03-27 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2018 Data sporządzenia: 2018-03-27 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału [...]

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-03-27T15:49:14+02:00

Zawarcie listu intencyjnego MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-03-21T08:48:03+01:00

RB_ASO: Zawarcie listu intencyjnego Data: 2018-03-21 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 2018 Data sporządzenia: 2018-03-21 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Zawarcie listu intencyjnego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. [...]

Zawarcie listu intencyjnego MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-03-21T08:48:03+01:00

Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-03-08T12:01:51+01:00

RB-W_ASO: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Data: 2018-03-08 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik 2018.03.08_Zawiadomienia.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 2018 Data sporządzenia: 2018-03-08 Skrócona nazwa emitenta [...]

Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-03-08T12:01:51+01:00